martin-linge-total-700x357
Corrosion Inhibitor RX-5248 for Martin Linge
10.03.2016
Installasjon av STL-bøye og stigerør på Martin Linge

Total E&P Norge planlegger å installere en STL-bøye og tre fleksible stigerør for olje/vann, produsert vann og brenngass, som senere vil bli knyttet til Martin Linge FSO.

Før STL-bøyen (Submerged Turret Loading) slepes ut tilMartin Linge-feltet, vil den fylles med 218 m3 ballastvann tilsatt 130 kg RX-5248 korrosjonshemmer. Ballast operasjonen vil bli utført i Åmøyfjorden i Rogaland.

Ved ankomst på Martin Linge-feltet vil STL-bøyen senkes ned til 65 muh. ved å montere vekter. Når ankringssystemet er tilkoblet STL-bøyen fjernes vektene og ballastrommet i STL-bøyen fylles med trykksatt nitrogengass. Nitrogengassen vil fortrenge ballastvannet tilsatt kjemikalier som slippes ut til sjø.

For å unngå for mye krenging vil STL-bøyen fylles med nitrogengass i to omganger. Volumet av fortrengt ballastvann beregnes ut fra ballasttank trykk og mengde nitrogengass injisert målt med gass mengdemåler. Under operasjonen vil STL-bøyen (toppen av bøyen) gå fra 52 muh. til 36 muh.

Operasjonene vil gjennomføres i perioden fra cirka juni til august 2016.[STL bøyen med 12 ankerlinjer. (Illustrasjon: Total)]
STL-bøyen med 12 ankerlinjer. (Illustrasjon: Total)Martin Linge-feltet ligger i den nordlige delen av Nordsjøen i blokkene 29/6, 29/9, 30/7 og 30/4 om lag 150 km vest for Kollsnes. Havdypet på feltet er om lag 115 m. Planlagt produksjonsstart er første kvartal 2018.

Feltet bygges nå ut med en bunnfast produksjonsinnretning med prosessering av olje og gass koblet opp mot et lagerskip (FSO) for olje. Produksjonsinnretningen vil ha prosesseringsutstyr, hjelpesystemer og boligkvarter.

Lagerskipet vil være fast forankret om lag 3,4 km sørøst for plattformen, og vil ha funksjoner for separasjon av olje og vann. Det rensede vannet vil bli pumpet tilbake til plattformen og reinjisert i et av reservoarene.

Oljen vil bli lastet til tankskip fra lagerskipet, mens gassen vil bli transportert til St Fergus i Skottland via en ny 24″ rørledning, som knyttes til det eksisterende FUKA-rørledningssystem på britisk sokkel.

 
Map
MAP
RaMex
Tel:+47 51 95 01 80 
Fax:+47 51 95 01 89


mail@ramex.no
RaMex
Ramex A/S
Gauselvågen 2
4032 Stavanger 
Norway 
RaMex